استارتاپ ها

 

نوآوری فرایندی است که آرزوهای شما را به واقعیت تبدیل می‌کند یا آنچه در ذهن شما است، به تصویر می‌کشد.یکی از اجزای مهمترین اکوسیستم نوآوری در دنیا، استارتاپ ها هستند. پس از تجربه موفق نمایشگاه در میزبانی از استارتاپ در نمایشگاه دور قبل رسانه های دیجیتال، امسال مرکز فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال فضای بزرگتری را به این کار اختصاص داده است و ظرفیت بیشتری به استقرار استارتاپ در نمایشگاه فراهم آمده است.

استارتاپ ها در نمایشگاه بصورت کانتراستندآپ یا غرفه ، به ارائه محصول یا خدمتی که به مشتریان ارائهمی پردازند. در این رویداد نگاهی ویژه ای به استارتاپ ها در حوزه فرهنگ شده است.

برای استارتاپ ها و شرکتهایی که مراحل اولیه رشد را طی کرده اند یا شرکتهای مستقر در پارکهای فناوری توصیه می شود در فضاهایی که بصورت غرفه خواهد بود مستقر شوند.

اهداف بخش استارت آپ

1-توسعه استارت آپ های فرهنگی با ترویج کارآفرینی

2-جریان سازی سرمایه گذاری کشور به فضای نوآوری فرهنگی

3- کمک به تغییر بستر ارائه محتوا و خدمات به شیوه های توین

4- تعامل بین صاحبان ایده ، سرمایه گذاران و صاحبان کسب وکار

5-گسترش بازار شرکت‌ها از طریق مشتریان جدیدی

وجود بخش های گوناون چون استارتاپ ها ، شتاب دهنده ها ، سرمایه گذاری خطرپذیر VCها ، فرشتگان کسب وکار، شرکت های فناوری ،مراکز رشد و پارک های فناوری ، منتورها و مربیان و برگزارکنندگان رویدادهای کارافرینی. همه درصدد ایجاد تحولی در کسب و کارهای حوزه فرهنگ هستند.

 
ثبت نام

کلیه حقوق این وب‌سایت متعلق به مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی می‌باشد.